Trudna, ale jakże piękna poezja

Wiersze są bardzo specyficzną formą tekstu. W wierszu zazwyczaj powtarzają się odpowiednie odcinki o podobnych właściwościach. Wiersze składają się z wersów, które są odpowiednio wyodrębnione intonacyjnie oraz graficznie. W wierszach wykorzystuje się wiele środków stylistycznych oraz struktur wierszotwórczych. Strofy również…

Read more